Всички поръчки с ЕКОНТ направени до 17:30 ч. се обработват и изпращат в рамките на деня. Работно време на магазина: пон-пет от 08:30 ч. до 18:00 ч. (събота 9:00 ч. до 14:00 ч.)

Политика за използване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" НА УЕБСАЙТА

Този документ съдържа Политиката за за използване на "бисквитки" на уебсайта, находящ се на интернет адрес www.bultech-bg.com. Общите условия за ползване на уебсайта можете да намерите на тази страница.

 

Определение за някои понятия

"Политика за "бисквитките"" означава настоящия документ "Политика за използване на "бисквитки" на уебсайта".

"Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

"Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или с набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

"Субект на данните" означава всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от aдминистратора.

"Съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

"Трета страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

"Общи условия" означава Общите условия за ползване на уебсайта. Общите условия обвързват всички ползватели на сайта. С натискането (избора, кликването) на която и да било препратка (линк), бутон или друг активен елемент, находящ се на уебсайта, с изключение на водещите към настоящата страница, ползвателят изрично се съгласява с общите условия за ползването на уебсайта и електронния магазин и се задължава да ги спазва.

"Бултех", "Дружество", "Администратор", "Търговец", "Продавач" или "Ние" означава "БУЛТЕХ ЕООД" ООД, ЕИК: 113530473, номер по ЗДДС: BG 113530473, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Църква , бул. "Димитър Благоев" № 109.

"Сайт" или "Уебсайт" означава уебсайта, находящ се на адрес www.bultech-bg.com.

"Електронен магазин" означава виртуалния магазин, находящ се на адрес www.bultech-bg.com и предоставящ възможност за закупуване на стоки от търговеца чрез използването на интернет.

"Ползвател" означава всяко лице, посещаващо която и да било от страниците на сайта и/или ползващо неговите функционалности.

"Потребител" означава всяко физическо лице, имащо качеството "потребител" по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 

Предмет

Тази политика за "бисквитките" касае "бисквитките" или подобни на тях технологии, използвани в сайта.

Сайтът е собственост на и се администрира от "БУЛТЕХ" ЕООД, ЕИК: 113530473, номер по ЗДДС: BG 113530473, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. Църква, бул. "Димитър Благоев" № 109.

При първоначално посещение на сайта, получателят получава от администратора съобщение относно използването на "бисквитки" с молба да приеме тяхното използване съгласно правилата по настоящата политика за "бисквитките". Чрез използването на сайта и приемането на настоящата политика за "бисквитките", ползвателят се съгласява администраторът да използва "бисквитки".

 

Същност на "бисквитките"

"Бисквитката" представлява компютърен файл с малък размер, който се съхранява на компютър, мобилно устройство или друго оборудване на ползвателя, когато е налице достъп до интернет. "Бисквитката" се инсталира чрез изискване, изпратено от сървъра на сайта към уеб браузъра на ползвателя (уеб браузър е компютърната програма или приложението, чрез което ползвателят достъпва съдържание в интернет, например Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox). "Бисквитката" е напълно пасивна - тя не съдържа каквито и да било софтуерни програми, включително вируси или софтуер за шпиониране, и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя.

 

С каква цел се използват "бисквитките"

Администраторът използва "бисквитки" или подобни на тях технологии на сайта, за да подобри неговото представяне и работата на ползвателите в съответствие с приложимите стандарти и законодателство в тази сфера. Целта на "бисквитките" е да се обезпечи ефективност и полезност на сайта, да се осигури правилното му функциониране и да се запомнят важни действия - например какво е избрано в "количката" на ползвателя, кои страници от сайта ползвателят посещава най-често, съхранил ли е ползвателят определени настройки и дали получава съобщения за грешка от определени страници. С помощта на "бисквитките" сайтът също така показва точни наличности на продукти, които ползвателят може да добави към количката.

"Бисквитките" правят възможно разпознаването на устройството на ползвателя и представянето на съдържанието му по начин, адаптиран за предпочитанията на ползвателя. "Бисквитките" осигуряват на ползвателя по-пълноценна и безпроблемна навигация в интернет и подпомагат сайта да предлага подходящи за конкретния потребител стоки и услуги. Благодарение на "бисквитките" сайтът запаметява например предпочитанията на ползвателя за онлайн конфиденциалност и стоките в количката. "Бисквитките" се използват и при подготовката на анонимни статистики, които помагат на администратора да разбере как даден потребител предпочита да използва страниците на сайта. По този начин се подпомага подобряването на структурата и съдържанието на тези страници, като в процеса е изключено идентифициране на самоличността на потребителя.

 

"Бисквитки", които се използват на сайта

Сайтът използва три вида "бисквитки": задължителни, сесийни и "бисквитки" на трети страни.

Задължителни "бисквитки"

Задължителните "бисквитки" са необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Те се съхраняват като файл на устройството на ползвателя за дълъг период от време - обикновено за периода, зададен от "бисквитките" или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Администраторът ползва тези "бисквитки" с цел установяване автентичността на ползвателя, когато той (тя) използва сайта, така че да може администраторът да предостави своите услуги или за да може да изпълнява своите общи условия и да поддържа сигурността на услугите.

Сесийни "бисквитки"

Сесийните "бисквитки" са временни файлове, които остават в устройството на ползвателя в рамките на посещението на сайта и са активни до края на потребителската сесия на ползвателя и/или до затваряне на уеб браузъра, след което биват заличени. Администраторът използва сесийни "бисквитки" за различни цели като например:

- за да позволи на ползвателя да се движи свободно между отделните страници на сайта, без да е необходимо всеки път да се вписва ("логва") в своя профил;

- за да разпознава ползвателя, когато се връща на сайта в рамките на една и съща сесия.

"Бисквитки" и подобни на тях технологии, в това число "пиксели", на трети страни

Администраторът използва и "бисквитки" на трети страни във връзка с предоставяните от него услуги. Тези "бисквитки" се управляват от съответните сайтове и приложения на трети страни и не се контролират от администратора.

По-долу са изброени "бисквитките" и подобните на тях технологии на трети страни, които администраторът използва, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на настройките на браузъра на ползвателя. За други е необходимо ползвателят да посети съответните сайтове и приложения на доставчика на технологията или на уеб браузъра и да следва предоставените инструкции. Цитираните доставчици могат да събират IP-адреса на ползвателя и друга информация. Част от тези "бисквитки" позволяват показване на реклами на администратора, докато ползвателят посещава други сайтове. Става дума за информация, която не позволява идентификация и е анонимна съгласно приложимата политика за поверителност на съответната трета страна. Тази информация не включва лични данни на ползвателя като например имена, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща, но IP-адресът на ползвателя може да бъде събран. Анонимната информация се събира чрез използването на т. нар. "пикселен маркер" (известен също като "бисквитки и маркери за действие"), което е стандартна технология, използвана от множество сайтове. Тези "бисквитки" и технологии се наричат "целеви" ("targeting cookies") и се използват при предоставяне на реклами, които са по-подходящи за конкретния ползвател и неговите специфични интереси. Чрез тях се ограничават броят пъти, в които ползвателят вижда дадена реклама, измерва се ефективността на рекламната кампания и се проследява поведението на ползвателя, след като види определена реклама.

Целевите "бисквитки" обикновено се инсталират от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те помнят, че ползвателят е посетил определен сайт, и често се свързват с функционалност на сайта, предоставена от другата организация.

Администраторът може да използва  следните бисквитки:

Google analytics tracking

Bing Ads tracking code

Google Remarketing

Facebook Remarketing

MyLive CHat or other chat cookies

Review widgets

Други

В случай, че ползвателят има опасения или притеснения относно работата на рекламните "бисквитки" към трети страни и относно дейността на съответните рекламодатели, той (тя) може да получи повече информация за изключването им на сайта на информационния уебсайт за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в интернет.

Адресът на сайта с указания е: https://www.youronlinechoices.com/bg/

 

Препратки към други сайтове и страници

В сайта се съдържат препратки (т. нар. "линкове"). Когато ползвател на сайта проследи препратка, тя може да го отведе до сайтове и страници на други лица, дружества или организации. Администраторът не носи отговорност както за съдържанието на такива сайтове и страници, така и за съответните общи условия и политики за поверителност и защита на данните на собствениците и администраторите на тези сайтове и страници. Тези сайтовете и страници, както и свързаните с тях приложения, могат да задават свои "бисквитки" на устройствата на ползвателите, както и да събират, изискват или обработват данни, включително лични данни.

"Бисквитки" и лични данни

"Бисквитките" не изискват информация от личен характер и в общия случай не идентифицират личността на потребителя. Личните данни, събрани при използването на "бисквитки", могат да бъдат събирани единствено за улесняване на работата на ползвателя. Тези данни са шифровани ("криптирани") по начин, който не позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

 

Възможности за блокиране на "бисквитките"

Приложенията за достъп до страници в интернет ("уеб браузъри") позволяват съхраняването на "бисквитки" по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното управление на "бисквитките" да бъде блокирано от уеб браузъра или ползвателят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат "бисквитки" до неговото устройство. Подробна информация за възможностите и начините на управление на "бисквитките" може да бъде намерена в настройките на уеб браузъра. Ограничаването на използването на "бисквитки" може да повлияе на някои функции на съответните сайт и страници.

Повечето уеб браузъри позволяват на ползвателите да откажат да приемат "бисквитки" чрез промяна на съответните параметри в настройките на уеб браузъра. Блокирането на всички "бисквитки" има отрицателно въздействие върху използваемостта на повечето уебсайтове. Ако ползвателят блокира "бисквитките" в своя уеб браузър, няма да може да използва всички функции и на сайта.

 

Изтриване на "бисквитките"

Ползвателят може да изтрие "бисквитките", които вече са съхранени на съответното устройство, чрез достъп до функцията за изтриване на "бисквитките" в настройките на уеб браузъра. Изтриването на "бисквитките" има отрицателно въздействие върху използваемостта на повечето уебсайтове, включително на сайта.

 

Значение на "бисквитките" за работата в интернет

"Бисквитките" имат съществено значение за ефективната работа в интернет. Те подпомагат изготвянето на модел за предпочитанията и интересите на отделните ползватели. Несъгласието с "бисквитките" или тяхното деактивиране може да направи определени сайтове невъзможни за ползване.

Отказът или деактивирането на "бисквитките" не означава, че ползвателят повече няма да получава онлайн реклами, а че рекламите, които получава, няма да са съобразени с неговите (нейните) предпочитания и интересите, онагледени чрез поведението при ползване на сайтовете.

Следват примери за различни функции на "бисквитките", които не изискват удостоверяване чрез профил:

- предлагане на съдържание, услуги, реклами и оферти, адаптирани към предпочитанията на ползвателя (категории продукти и услуги);

- запаметяване на филтрите за защита на деца във връзка със съдържанието в интернет като функциите "семеен режим" ("family mode") и "безопасно търсене" ("safe search");

- ограничаване на честотата на използване на рекламите като например ограничаване на възпроизвеждането на определена реклама пред определен ползвател на сайта;

- измерване и оптимизиране чрез функции за анализ като "Google analytics", включително във връзка с начина, по който ползвателят стига до даден уебсайт (например чрез препратки, търсачки, социални мрежи или директно).

 

Сигурност и конфиденциалност

Важно е да се подчертае, че "бисквитките" не са компютърни вируси. Те не могат да бъдат изпълнени или да се изпълняват самостоятелно. Те не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да се изпълняват или да се копират наново.

Въпреки горното, "бисквитките" могат да бъдат използвани недобросъвестно. Понеже съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на ползвателя в различни сайтове, "бисквитките" могат да бъдат използвани като форма на шпионски софтуер ("spyware"). Поради това е възможно програмите, които се грижат за сигурността в компютърна система (например антивирусни или антишпионски програми) да маркират и/или премахват "бисквитките" при сканиране на съответната система.

Обикновено уеб браузърите имат вградени настройки за защита на личните данни, които осигуряват различни нива на допускане на "бисквитките", период на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.

Защитата на личните данни е право на всеки ползвател в интернет, поради което се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, свързани с ползването на "бисквитки". Чрез "бисквитките" се изпраща постоянно и двупосочно информация между уеб браузъра и системата на уебсайта. В случай, че недобросъвестно и/или неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, информацията, съдържаща "бисквитки", може да бъде прихваната. Това може да се случи, когато уеб браузърът се свърже със сървъра на сайта чрез мрежа с облекчени настройки за сигурност, например безжична мрежа, незащитена с парола.

 

Сигурно и отговорно сърфиране при ползване на "бисквитки"

Благодарение на гъвкавостта, която предлагат, и на обстоятелството, че повечето от най-посещаваните и сайтове в света използват "бисквитки", тяхното приложение е  почти неизбежно. Деактивирането на "бисквитките" не би позволило достъп на ползвателя до сайтове като YouТube, Gmail и Yahoo.

Съвременните уеб браузъри предлагат възможности за промяна на настройките относно ползването на "бисквитки". Тези настройки най-често се намират в менюта или подменюта като "Настройки", "Опции", "Сигурност" и "Предпочитания" на съответния уеб браузър.